Privacy Policy

Privacybeleid

Dit Privacybeleid beschrijft ons beleid en onze procedures met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van Uw informatie als U de Service gebruikt en informeert U over Uw privacyrechten en hoe de wet U beschermt. Wij gebruiken Uw persoonlijke gegevens om de Service te verlenen en te verbeteren. Door de Service te gebruiken, gaat U akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid.

Interpretatie en definities

Interpretatie

De woorden waarvan de beginletter met een hoofdletter wordt geschreven, hebben de volgende betekenissen.
De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of zij in het enkelvoud of in het meervoud voorkomen.

Definities

Voor de doeleinden van dit Privacybeleid:

 • U betekent het individu dat toegang heeft tot of gebruik maakt van de Service, of het bedrijf, of andere juridische entiteit namens welke een dergelijk individu toegang heeft tot of gebruik maakt van de service, zoals van toepassing.

Onder GDPR (General Data Protection Regulation) kan naar U verwezen worden als de databetrokkene of als de Gebruiker, aangezien U degene bent die de Service gebruikt.

 • Bedrijf (vermeld als hetzij “het Bedrijf”, “Wij”, “Ons” of “Onze” in deze Overeenkomst) verwijst naar de CERUB Association.

Voor het doel van de GDPR, is het Bedrijf de Gegevensbeheerder.

 • Affiliate betreft een entiteit die controle uitoefent, gecontroleerd wordt door of onder gemeenschappelijk beheer valt met een partij, waarbij “beheer” inhoudt een eigendom van 50% of meer van de aandelen, aandelenbelang of andere effecten die stemrecht geven voor de verkiezing van directeuren of andere leidinggevende autoriteit.
 • Account betekent een unieke account die voor U is aangemaakt om toegang te krijgen tot onze Service of onderdelen van onze Service.
 • Website verwijst naar CERUB, toegankelijk van https://cerub.org/
 • Service verwijst naar de Website
 • Land verwijst naar Zweden
 • Service Provider betekent een natuurlijke of juridische persoon die de gegevens verwerkt ten behoeve van het Bedrijf. Het verwijst naar externe bedrijven of personen in dienst van het Bedrijf om de Service te faciliteren, om de Service te leveren ten behoeve van het Bedrijf, om de services uit te voeren met betrekking tot de Service of het Bedrijf bij te staan in het analyseren hoe de Service gebruikt wordt.

Voor het doel van de GDPR worden de Service Providers als Gegevensbeheerders beschouwd.

 • Externe Sociale Media Service verwijst naar een website of een sociale netwerk website waardoor een Gebruiker kan inloggen of een account maken om de Service te gebruiken.
 • Persoonsgegevens betreffen alle vormen van informatie die betrekking hebben met een bekend of identificeerbaar individu.

Voor de doeleinden van GDPR, betreffen Persoonsgegevens alle informatie over U, zoals een naam, identificatienummer, locatiegegevens, online identificatie of naar één of meer factoren specifiek voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit.

 • Cookies zijn kleine bestandjes die op Uw computer, mobiel apparaat of een ander apparaat, door een website en bevat geen details van Uw browsing geschiedenis op die website onder de diverse vormen van gebruik.
 • Gebruiksdata verwijst naar automatisch verzamelde gegevens, hetzij gegenereerd door het gebruik van de Service of van de Service infrastructuur op zich (bijvoorbeeld, de tijdsduur van een paginabezoek).
 • Gegevensbeheerder, voor de doeleinden van GDPR (Algemene Verordening Gegevensbescherming), verwijst naar het bedrijf als de juridische persoon die alleen of gezamenlijk met anderen de doeleinden en middelen bepaalt van de verwerking van de Persoonsgegevens.

Het Verzamelen en Gebruiken van uw Persoonsgegevens

Verzamelde Datatypen

Persoonsgegevens

Bij het gebruik van Onze Service, kunnen Wij U vragen Ons te voorzien van bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie die kan worden benut om contact met U op te nemen of U te identificeren. Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

 • E-mailadres
 • Voornaam en achternaam
 • Telefoonnummer
 • Adres, Land, Provincie, Postcode, Stad
 • Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens worden automatisch verzameld tijdens het gebruik van de Service.

Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten, zoals het Internet Protocoladres van Uw Apparaat (bijv. IP-adres), het type browser, browserversie, de pagina’s van onze Service die U bezoekt, de tijd en datum van Uw bezoek, de tijdsduur die U op die pagina’s doorbrengt, unieke apparaatidentificatiecodes en andere diagnostische gegevens.

Wanneer U de Service opent met of via een mobiel apparaat, kunnen wij automatisch bepaalde informatie verzamelen, waaronder maar niet beperkt tot, het type mobiel apparaat dat U gebruikt, de unieke ID-code van Uw mobiele apparaat, het IP-adres van Uw mobiele apparaat, Uw mobiele besturingssysteem, het type mobiele internetbrowser dat U gebruikt, unieke apparaat-ID-codes en andere diagnostische gegevens.

Wij kunnen ook informatie verzamelen die Uw browser verzendt als U onze Service bezoekt of als U de Service opent met of via een mobiel apparaat.

Tracking technologieën en Cookies

Wij gebruiken Cookies en dergelijke tracking technologieën voor de tracering van activiteiten op Onze Service en slaan bepaalde informatie op. Gebruikte tracking technologieën betreffen beacons, tags en scripts voor het verzamelen en traceren van informatie en voor de verbetering en analyse van Onze Service.

U kunt Uw browser instellen om alle Cookies te weigeren of om melding te maken als er een Cookie verzonden wordt. Maar als U geen Cookies aanvaardt, bent U misschien niet in staat om bepaalde delen van onze Service te gebruiken.

Cookies kunnen “Persistent” of “Session” Cookies zijn. Persistent Cookies blijven op uw pc of mobiele apparaat als U offline gaat, terwijl Session Cookies gewist worden zodra U uw webbrowser afsluit.

Wij maken gebruik van session en persistent Cookies voor de hieronder genoemde doelen:

 • Benodigde / essentiële cookies
  Type: Session Cookies
  Beheerd door: Ons
  Doel: Deze Cookies zijn essentieel om U te voorzien van services beschikbaar door onze Website en om U in staat te stellen bepaalde functies te gebruiken. Zij helpen ons bij het identificeren van gebruikers en frauduleus gebruik van gebruikersaccounts te voorkomen. Zonder deze Cookies, zijn de services waarom U heeft verzocht niet leverbaar, en Wij gebruiken deze Cookies alleen maar om u de services te leveren.
 • Cookiesbeleid / Melding van aanvaarding van cookies
  Type: Persistent Cookies
  Beheerd door: Ons
  Doel: Deze Cookies bevestigen of gebruikers het gebruik van cookies op de Website hebben aanvaard.
 • Functionaliteitscookies
  Type: Persistent Cookies
  Beheerd door: Ons
  Doel: Deze Cookies stellen ons in staat bij het gebruik van de website door u gemaakte keuzes te herinneren, zoals uw inloggegevens of taalvoorkeur. Het doel van deze Cookies is U te voorzien van een meer persoonlijke ervaring en te voorkomen dat u uw preferenties steeds opnieuw moet invoeren elke keer dat U de website gebruikt.

Bezoek ons Cookiesbeleid voor meer informatie, met betrekking tot cookies, benutten wij de door u gemaakte keuzes.

Gebruik van uw persoonsgegevens

Het bedrijf kan uw Persoonsgegevens benutten voor de volgende doeleinden:

 • Onze Service te leveren en behouden, inclusief het gebruik van onze Service te volgen.
 • Uw Account te beheren: om Uw registratie als gebruiker van de Service te beheren. De Persoonsgegevens die u levert kunnen U toegang bieden tot verschillende functionaliteiten van de Service die beschikbaar zijn voor U als geregistreerde gebruiker.
 • Een contract uit te voeren: de ontwikkeling, naleving en uitvoering van het aankoopcontract voor de producten, items of services die U heeft aangeschaft of voor ieder ander contract met Ons door de Service.
 • Contact met U op te nemen: Om contact met U op te nemen per e-mail, telefoongesprekken, SMS, of andere vergelijkbare vormen van elektronische communicatie, zoals de pushmeldingen van een mobiele applicatie met betrekking tot updates of informatieve communicatie betreffende functionaliteiten, producten of overeengekomen services, waaronder de veiligheidsupdates, zo nodig of redelijk voor de implementatie daarvan.
 • Om U te voorzien van door ons geleverd(e) nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie over andere goederen, services en voorvallen die overeenkomen met degene die u al heeft aangeschaft of waarover u informatie heeft verzocht, tenzij U ervoor gekozen heeft dergelijke informatie niet te ontvangen.
 • Om Uw verzoeken te beheren: Om Uw aan Ons gerichte verzoeken af te handelen.

Wij kunnen uw persoonsinformatie delen in de volgende situaties:

 • Met Service Providers: Wij kunnen Uw persoonlijke informatie delen met Dienstverleners om het gebruik van onze Services te monitoren en te analyseren, om advertenties aan U te tonen om onze Dienst te helpen ondersteunen en onderhouden, om contact met U op te nemen, om op websites van derden reclame voor U te maken nadat U onze Dienst heeft bezocht of voor de verwerking van betalingen.
 • Voor zakelijke transfers: Wij kunnen Uw persoonsinformatie delen of doorgeven in verband met, of tijdens onderhandelingen over, een fusie, verkoop van bedrijfsmiddelen, financiering, of acquisitie van onze volledige onderneming of een deel daarvan.
 • Met betrokken bedrijven: Wij kunnen Uw informatie delen met onze betrokken bedrijven, waarbij wij die betrokken bedrijven zullen verzoeken dit Privacybeleid te honoreren. De betrokken bedrijven omvatten Ons moederbedrijf en alle andere dochterondernemingen, joint venture partners of andere ondernemingen onder ons beheer of die gezamenlijk met ons beheerd worden.
 • Met zakenpartners: Wij kunnen Uw informatie met Onze zakenpartners delen om U bepaalde producten, services of aanbiedingen te doen.
 • Met andere gebruikers: als U persoonlijke informatie deelt of op een andere manier in het openbaar met andere gebruikers omgaat, kan zulke informatie door alle gebruikers worden bekeken en kan dit in het openbaar buiten het bedrijf verspreid worden. Als u omgaat met andere gebruikers of registreert door een externe sociale mediaservice, kunnen Uw contactpersonen op de externe sociale mediaservice Uw naam, profiel, afbeeldingen en beschrijving van Uw activiteit zien. Op dezelfde wijze zullen andere gebruikers in staat zijn beschrijvingen van Uw activiteiten te zien, met U te communiceren en Uw profiel te zien.

Opslag van uw persoonsgegevens

De Onderneming zal Uw Persoonsgegevens slechts zo lang als nodig bewaren voor de doeleinden die in dit Privacybeleid zijn uiteengezet. Wij zullen Uw Persoonsgegevens bewaren en gebruiken voor zover dat nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld indien wij uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan toepasselijke wetgeving), om geschillen op te lossen en om onze wettelijke overeenkomsten en beleidsregels af te dwingen.

De Onderneming zal ook Gebruiksgegevens bewaren voor interne analysedoeleinden. Gebruiksgegevens worden doorgaans voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de beveiliging te versterken of de functionaliteit van Onze Service te verbeteren, of wanneer Wij wettelijk verplicht zijn deze gegevens langer te bewaren.

Overdracht van uw persoonsgegevens

Uw informatie, met inbegrip van de Persoonsgegevens, wordt verwerkt in de operationele kantoren van het Bedrijf en op andere plaatsen waar de bij de verwerking betrokken partijen zich bevinden. Dit betekent dat deze informatie kan worden overgebracht naar — en bijgehouden op — computers die zich bevinden buiten Uw staat, provincie, land of ander rechtsgebied waar de wetten inzake gegevensbescherming kunnen verschillen van die van Uw rechtsgebied.

Uw toestemming voor dit Privacybeleid gevolgd door Uw verstrekking van dergelijke informatie vertegenwoordigt Uw instemming met die gegevensoverdracht.

Het Bedrijf zal alle stappen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat Uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit Privacybeleid worden behandeld en er zal geen overdracht van Uw Persoonsgegevens plaatsvinden naar een organisatie of een land tenzij er adequate controle bestaat, inclusief de beveiliging van Uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

Onthulling van uw persoonsgegevens

Zakelijke transacties

Als het Bedrijf betrokken raakt bij een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen Uw Persoonsgegevens worden overgedragen. Wij zullen U hiervan op de hoogte stellen, voordat Uw Persoonsgegevens worden overgedragen en onder een ander Privacybeleid komen te vallen.

Wetshandhaving

Onder bepaalde omstandigheden kan het bedrijf verplicht zijn Uw Persoonsgegevens bekend te maken indien zij daartoe wettelijk verplicht is, of in reactie op geldige verzoeken daartoe van overheidsinstanties (bijv. door een rechtbank of overheidsinstantie).

Andere wettelijke vereisten

Het Bedrijf kan Uw Persoonsgegevens openbaar maken in de oprechte overtuiging dat een dergelijke actie noodzakelijk is om:

 • Te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • De rechten of het eigendom van het Bedrijf te beschermen en te verdedigen
 • Mogelijke overtredingen in verband met de Service te voorkomen of te onderzoeken
 • De persoonlijke veiligheid van Gebruikers van de Service of het publiek te beschermen
 • Te beschermen tegen wettelijke aansprakelijkheid

Veiligheid van Uw persoonsgegevens

De veiligheid van Uw Persoonsgegevens is belangrijk voor Ons, maar onthoud dat geen enkele methode van overdracht via het Internet, of geen enkele methode van elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel Wij ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om Uw Persoonsgegevens te beschermen, kunnen Wij de absolute veiligheid daarvan niet garanderen.

GDPR privacy

Juridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens onder GDPR

Wij kunnen persoonsgegevens onder de volgende voorwaarden verwerken:

 • Toestemming: U heeft uw toestemming verleent voor verwerking van Persoonsgegevens voor één of meer doeleinden.
 • Uitvoering van een contract: Het beschikbaar stellen van Persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met U en/of voor alle daaraan voorafgaande verplichtingen.
 • Juridische verplichtingen: De verwerking van Persoonsgegevens is noodzakelijk voor de naleving van een juridische verplichting waaraan het Bedrijf onderworpen is.
 • Vitale belangen: De verwerking van Persoonsgegevens is noodzakelijk om Uw vitale belangen of die van een andere natuurlijke persoon te beschermen.
 • Openbare belangen: De verwerking van Persoonsgegevens heeft betrekking op een taak die wordt uitgevoerd in het openbare belang of in de uitoefening van officieel gezag dat in het Bedrijf gevestigd is.
 • Wettige belangen: De verwerking van Persoonsgegevens is nodig voor doelen van de wettige belangen die door het Bedrijf nagestreefd worden.

In ieder geval zal het Bedrijf graag de specifieke juridische basis toelichten die van toepassing is op de verwerking, en in het bijzonder wanneer de beschikbaarstelling van persoonsgegevens een noodzakelijke vereiste is om een overeenkomst aan te gaan.

Uw Rechten onder de GDPR

Het Bedrijf streeft ernaar de vertrouwelijkheid van uw Persoonsgegevens te respecteren en te garanderen dat U Uw rechten kunt uitoefenen.

Onder dit Privacybeleid, en onder de wet als U in de EU verkeert, heeft U het recht om:

 • Om toegang tot Uw Persoonsgegevens te verzoeken. Het recht op toegang, bewerking of verwijdering van de informatie die Wij over U hebben. Wanneer het mogelijk is gemaakt, kunt U toegang krijgen tot Uw Persoonsgegevens, deze bijwerken of verzoeken deze te verwijderen, direct in het gedeelte van Uw accountinstellingen. Als U niet in staat bent om deze handelingen zelf uit te voeren, neem dan svp contact met Ons op om U te assisteren. Dit stelt U ook in staat om een kopie te ontvangen van de Persoonsgegevens die Wij over U bewaren.
 • Om correctie van de Persoonsgegevens die Wij over U bewaren te verzoeken. U heeft het recht om onvolledige of onjuiste informatie over U die Wij bewaren te laten corrigeren.
 • Om tegen de verwerking van Uw Persoonsgegevens bezwaar te maken. Dit recht bestaat wanneer Wij ons beroepen op een juridisch belang als wettige grondslag voor Onze verwerking en er iets is in Uw specifieke situatie waardoor U bezwaar wilt maken tegen onze verwerking van Uw Persoonsgegevens op deze grond. U heeft ook het recht bezwaar te maken wanneer Wij Uw Persoonsgegevens verwerken voor direct marketing doeleinden.
 • Om het wissen van Uw Persoonsgegevenste verzoeken. U heeft het recht Ons te vragen om Persoonsgegevens te wissen of te verwijderen als er voor Ons geen goede reden bestaat om door te gaan met de verwerking daarvan.
 • Om het doorgeven van Uw Persoonsgegevens te verzoeken. Wij zullen U, of een door U gekozen derde partij, voorzien van Uw Persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt, machinaal leesbaar formaat. Let wel, dat dit recht alleen van toepassing is op geautomatiseerde informatie waarvoor U Ons in eerste instantie toestemming heeft verleend deze te gebruiken of wanneer Wij de informatie hebben gebruikt om een contract met U uit te voeren.
 • Om uw toestemming intrekken. U heeft het recht om uw toestemming voor het gebruik van uw Persoonsgegevens in te trekken. Als U Uw toestemming intrekt, zullen Wij niet in staat zijn om U toegang tot bepaalde specifieke functionaliteiten van de Service te bieden.

Uitoefening van Uw GDPR-rechten inzake gegevensbescherming

U kunt Uw recht op toegang, rectificatie, annulering en verzet uitoefenen door contact met ons op te nemen. Let op, dat Wij U kunnen vragen om Uw identiteit te verifiëren voordat Wij op dergelijke verzoeken ingaan. Als U een verzoek indient, zullen Wij ons best doen om U zo snel mogelijk te antwoorden.

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een Gegevensbeschermingsautoriteit over Onze verzameling en Ons gebruik van Uw Persoonlijke Gegevens. Voor meer informatie, als U zich in de Europese Economische Ruimte (EER) bevindt, kunt U contact opnemen met Uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit in de EER.

Wijzigingen in dit Privacybeleid

Wij kunnen Ons Privacybeleid zo nu en dan wijzigen. Wij zullen U inlichten over alle wijzigingen door het nieuwe Privacybeleid op deze pagina te plaatsen.

Wij zullen U dit laten weten via e-mail en/of een opvallende kennisgeving op Onze Service, voordat de wijziging van kracht wordt en de datum “Laatst bijgewerkt” bovenaan dit Privacybeleid aanpassen.

U wordt geadviseerd dit Privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit Privacybeleid worden van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

Neem Contact met Ons op

Als u vragen over dit Privacybeleid heeft, kunt U contact met Ons opnemen per e-mail:  info@cerub.org

Laatst bijgewerkt: 15 juni, 2021