Duurzaamheid met elkaar

Aanvraag voor certificering indienen

Recyclingbedrijf – CERUB certificatie toont aan dat u een duurzame speler bent in de circulaire economie! De certificatie garandeert dat u de verantwoordelijkheid neemt voor uw end-of-life banden, het milieu, de volksgezondheid en de geschiktheid van het bandenmateriaal voor het gespecificeerde uiteindelijke gebruiksdoel.

CERUB-certificatie is van toepassing op bandensnippers, granulaten, en poeder afkomstig van oude banden. Alleen materiaal waarvan het uiteindelijke gebruiksdoel bekend is komt voor certificering in aanmerking. Gecertificeerd rubber kan kleine hoeveelheden vezels en staal bevatten dat van banden afkomstig is. De certificatie is altijd specifiek voor een gedefinieerd gebruik. Hierdoor zorgen wij dat het materiaal voldoet aan de kwaliteitsvereisten voor een veilig gebruik in het specifieke toepassing. Het certificaat wordt altijd verleend voor al uw activiteiten in het land en is drie jaar geldig.

Een certificaat aanvragen is eenvoudig

  1. Registreer uw bedrijf en vraag een certificaat aan op de CERUB-website.
  2. Een audit op locatie vastleggen. Een geaccrediteerde auditor (DNV GL) beoordeelt of uw organisatie voldoet aan de CERUB-criteria en stelt voor dat het CERUB-certificaat wordt verleend. Als uw organisatie actief is op verschillende locaties of met verschillende units, zullen alle units aan de audit onderworpen worden.
  3. Voltooi de aanvraag op het CERUB-intranet.
  4. De audit op locatie uitvoeren.
  5. De CERUB Association beoordeelt het voorstel van de auditor en verleent/weigert het certificaat.

Certificatie behouden
Voer jaarlijkse interne audits uit om de actualisatie van de CERUB-criteria te herzien. Als uw organisatie met meerdere units of op verschillende locaties actief is, moet elke eenheid of locatie ten minste eenmaal per periode van drie jaar geëvalueerd. De activiteiten van het hoofdkwartier moeten jaarlijks worden gecontroleerd. De eigen opgave wordt eenmaal per drie jaar door een externe auditor geverifieerd. Het CERUB-certificaat is drie jaar geldig.

Etaleer uw duurzaamheid
Uw certificatie zal gepubliceerd worden op de CERUB-website. Gebruik de certificatie, CERUB-labels en het handelsmerk om uw verantwoordelijkheid en de duurzaamheid van uw bandenmaterialen te etaleren.

Vergoedingen en services vindt u hier

Zie de instructievideo’s in de mediaruimte: ‘How to apply first CERUB certificate’ en ‘How to use the CERUB intranet’

HIER AANVRAGEN

Lid worden

Verenigingen voor bandenrecycling – We roepen landen op om deel te nemen in CERUB! Samen kunnen wij groeien en zorgen voor de bandenrecyclingindustrie. Door lid te worden krijgt uw land een bestuurslidmaatschap en stemrecht om bij te dragen aan toekomstige acties.

CERUB is een erkend systeem, en het verenigt landen in het hergebruik van duurzaam materiaal en verantwoordelijkheid binnen de circulaire economie.

NEEM CONTACT MET ONS OP VOOR MEER INFORMATIE

Wordt partner met ons

CERUB-partners leveren actieve bijdragen!

CERUB streeft naar nieuwe vormen van gebruik en productinnovaties. Door een partnerschap aan te gaan met CERUB, kunt u een actieve bijdrage te leveren aan een duurzame economie.

U kunt deelnemen, bijvoorbeeld, om recyclingbedrijven van materialen te ondersteunen of te bevorderen, samenwerking voor research & ontwikkeling, of andere duurzaamheidsinitiatieven met CERUB. Een partnerschap met ons stelt u in staat zich van anderen te onderscheiden. Het is een manier waarop u bewijst dat u waarde hecht aan een uitstekend duurzaam materiaalgebruik, het behoud van natuurlijke hulpbronnen, en verantwoord ondernemen.

Neem contact met ons op om deel te nemen en de actieve bijdrage van uw bedrijf aan circulaire initiatieven voor bandenmateriaal en het milieu meer te bespreken!

NEEM CONTACT MET ONS OP VOOR MEER INFORMATIE

Sluit Uzelf aan voor samenwerking

Er zijn meerdere partijen nodig om een verandering te bewerken!

Bent u geïnteresseerd in het delen van informatie, het meedoen in een samenwerkingsproject, of deelt u onze interesse in een circulaire, veilige en duurzame economie en verantwoordelijk hergebruik van bandenmateriaal?

NEEM CONTACT MET ONS OP VOOR SAMENWERKING