Märkningen för hållbart däckmaterial

Läs mer

Sök efter material som är CERUB-certifierat

Sök efter material som är CERUB-certifierat

Certifieringen

En CERUB-certifiering garanterar att material från återvunna däck produceras och levereras på ett hållbart och ansvarsfullt sätt, kontrolleras noggrant och dokumenteras för sitt ändamål samt säkert för hälsan och miljön.

Läs mer

Gå med

Tillsammans är vi starka! Ansök nu om certifikatet eller kontakta oss för att diskutera ditt företags aktiva bidrag till en hållbar återvinning av däckmaterial!

Ansök nu

Detta är CERUB

Läs mer

Fördelar

Läs mer

Certifikat för material

Läs mer

Gå med

Läs mer

Kontakt

Kontakt

Inloggning

CERUB-intranät