Ansvarsfullt producerat och levererat

Vårt mål

Certifieringssystem för återvunna däck

När cirkulär ekonomi blir ett allt vanligare sätt att göra affärer på spelar återvunnet material en allt större roll. Samtidigt är kunderna mer och mer medvetna om hållbarhetsfrågor, såsom materialets säkerhet och ursprung och materialkedjans transparens. Det är så det ska vara anser vi. Vi strävar därför efter en transparent och ansvarsfull återvinning av använda däck.

CERUB för samman hela värdekedjan av återvunna däck för att skapa en hållbar cirkulär ekonomi. Det är det första internationella, industridrivna hållbarhetssystemet i sitt slag för återvunnet material. För att förbättra en säker materialanvändning och för att minska behovet av naturresurser stöder CERUB utvecklingen av nya produktinnovationer i företag som arbetar med materialåtervinning.

Vilka är vi?

CERUB grundades 2019 av lagstadgade ideella producentansvarsorganisationer i Finland, Norge, Sverige och med ett betydande bidrag från Nederländerna.

CERUB samlar däcktillverkare, återvinningsföretag, producentansvarsorganisationer, materialgrossister, produkt- och tjänsteleverantörer för en säker internationell cirkulär ekonomi.

Vi välkomnar alla att sträva efter hållbara lösningar och samarbeta med oss för att ge återvunna däckmaterial ett nytt, ansvarsfullt liv.