Ansvar i produktionskedjan

Verksamhet

Med CERUB kan du sticka ut och visa ditt engagemang för hållbar materialåtervinning och miljövänliga produkter i en säker cirkulär ekonomi. Genom att använda lokalt återvunna material i dina produkter kan du stärka din affärsresiliens i en föränderlig värld och på turbulenta materialmarknader. CERUB-företag sparar resurser och pengar, och de är konkurrenskraftiga vid upphandling och föregångare inom hållbara affärsmarknader.

Hållbarhet

CERUB är den första internationella hållbarhetsmärkningen avsedd för återvunnet material. Vi har fastställt en uppsättning principer och kriterier för att säkerställa att materialen produceras och levereras till marknaderna på ett ansvarsfullt sätt. Materialflödena är transparenta, produktionsprocesserna är säkra för människorna och miljön och de producerade materialen är säkra att använda i nya produkter och användningsområden. Genom att använda återvunnet material i produkter uppnås direkta miljöfördelar genom minskad användning av naturens resurser. Certifieringen och märkningen verifieras genom ackrediterad tredjepartsverifiering, vilket gör systemet pålitligt och trovärdigt. Det är perfekt för företag som strävar efter hållbarhet!

Kvalitet

CERUB-certifierat material följer en omfattande uppsättning standarder och föreskrifter för att möta de tekniska applikationers höga krav. För oss spelar kvalitetssäkring och tillämpbar användarinformation en viktig roll. Hela produktionskedjan för certifierade material är spårbar och transparent. På så sätt är alltid materialets ursprung känt. CERUB garanterar att produktionskedjans kvalitet bedöms noggrant.  CERUB-märkta material och produkter är ett säkert val för användarna.

Innovationer

CERUB är ett avancerat verktyg för företag för att stödja dem i deras övergång till en hållbar cirkulär ekonomi. Det stärker konkurrenskraften, möjliggör nya företag och innovativa lösningar för material och produkter från däck. Eftersom ursprunget och egenskaperna hos de återvunna materialen är känt erbjuder CERUB en solid bas för innovationer. Du kan lita på den transparenta produktionskedjan. Genom att använda pålitligt producerade, lokalt återvunna material minskar du ditt beroende av oförstörda naturresurser och en låt gå-mentalitet. För dig som föregångare är CERUB-märkta material och produkter det bästa valet!