Hållbarhet tillsammans

Ansök om certifiering

Återvinningsbolag – CERUB-certifiering visar att du är en hållbar aktör inom den cirkulära ekonomin! Certifieringen garanterar att du tar ansvar för dina uttjänta däck, miljön, hälsan och däckmaterialets lämplighet för den angivna slutanvändningen.

CERUB-certifiering gäller däckstrimlor, granulat och pulver som kommer från gamla däck. Endast däckbaserat material med känd slutanvändning kan certifieras. Certifierat gummi kan innehålla små mängder fiber och stål från däck. Certifieringen är alltid specifik för en definierad användning. Därmed ser vi till att uppfylla materialkvalitetskraven för säker användning i den specifika användningen. Certifikatet beviljas alltid för all din verksamhet i landet och gäller i tre år.

Det är lätt att ansöka om ett certifikat

  1. Registrera ditt företag och ansök om ett certifikat på CERUB:s webbplats.
  2. Boka en revision på plats. En ackrediterad revisor (DNV GL) verifierar att din organisation uppfyller CERUB-kriterierna och föreslår att ett CERUB-certifikat blir beviljat. Om din organisation verkar på flera platser eller enheter kommer alla enheter att ingå i revisionen.
  3. Fyll i ansökan på CERUB-intranätet.
  4. Utför en revision på plats.
  5. CERUB Association bedömer revisorernas förslag och beviljar eller avslår certifikatet.

Upprätthålla certifiering
Genomför årliga interna revisioner i syfte att granska hur CERUB-kriterierna har genomförts. Om din organisation verkar på flera enheter eller platser måste varje enhet eller plats granskas minst en gång under treårsperioden. Huvudkontorets verksamhet måste granskas varje år. Självdeklarationen verifieras av en extern revisor vart tredje år. CERUB-certifikatet är giltigt i tre år.

Visa din hållbarhet
Din certifiering kommer att publiceras på CERUB:s webbplats. Använd certifieringen, CERUB-märkningen och varumärket för att visa ditt ansvar och hur hållbara dina däckmaterial är.

Avgifter och tjänster hittar du här.

Titta på vägledningsvideorna i Media-rummet: ’How to apply first CERUB certificate’ och ’How to use the CERUB intranet’

ANSÖK HÄR

Bli medlem

Däckåtervinningsorganisationer – vi uppmanar alla länder att gå med i CERUB! Tillsammans kan vi växa och ta hand om däckåtervinningsindustrin. Genom att gå med får ditt land styrelsemedlemskap och lika röst för att bidra till framtida åtgärder.

CERUB är ett erkänt system och förenar länder med hållbar materialåtervinning och ansvarsfull cirkulär ekonomi.

KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION

Bli partner med oss

CERUB-partners bidrar aktivt!

CERUB strävar efter nya användningsområden och produktinnovationer. Genom att samarbeta med CERUB kan du aktivt bidra till en cirkulär, hållbar ekonomi.

Du kan till exempel gå med för att stödja och förbättra materialåtervinningsbaserade företag, samarbete för forskning och utveckling eller andra hållbarhetsinitiativ med CERUB. Genom att samarbeta med oss kan du profilera dig. Det är ett sätt för dig att visa att du värdesätter hög hållbar materialanvändning, bevarandet av jordens naturresurser och ansvarsfull verksamhet.

Kontakta oss för att gå med och diskutera mer om ditt företags aktiva bidrag till cirkuläritetsinitiativen för däckmaterial och miljö!

KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION

Gå med I vårt samarbete

Det krävs fler än några få för en förändring!

Är du intresserad av att dela information, driva ett samarbetsprojekt eller delar du vårt intresse för en cirkulär, säker och hållbar ekonomi och ansvarsfull återvinning av däckmaterial?

KONTAKTA OSS FÖR SAMARBETE