Integritetspolicy

Integritetspolicy

Denna integritetspolicy beskriver våra policyer och förfaranden för insamling, användning och avslöjande av din information när du använder tjänsten och beskriver dina integritetsrättigheter och hur lagen skyddar dig. Vi använder dina personuppgifter för att tillhandahålla och förbättra tjänsten. Genom att använda tjänsten godkänner du insamling och användning av information i enlighet med denna integritetspolicy.

Tolkning och definitioner

Tolkning

Orden där den första bokstaven är versal har betydelser definierade under följande villkor.

Följande definitioner ska ha samma betydelse oavsett om de förekommer i singular eller plural.

Definitioner

I denna integritetspolicy:

 • Du avser den person som har åtkomst till eller använder Tjänsten, eller företaget eller någon annan juridisk enhet på vars vägnar en sådan person har åtkomst till eller använder Tjänsten, där så är tillämpligt.

Enligt GDPR (Allmän dataskyddsförordning) kan du kallas Den registrerade eller som Användaren eftersom du är den person som använder Tjänsten.

 • Företag (kallas antingen “Företaget”, “Vi”, “Oss” eller “Vårt” i detta avtal) hänvisar till CERUB Association.

I enlighet med GDPR är företaget Personuppgiftsansvarig.

 • Dotterbolag innebär en enhet som kontrollerar, kontrolleras av eller står under gemensam kontroll med en part, där “kontroll” innebär ägande av 50 % eller mer av aktierna, ägarandelarna eller andra värdepapper med rösträtt för val av styrelseledamöter eller andra ledande befattningshavare.
 • Konto innebär ett unikt konto som skapats för dig för att få åtkomst till vår tjänst eller delar av vår tjänst.
 • Webbplats hänvisar till CERUB, tillgänglig från cerub.org
 • Tjänst hänvisar till Webbplatsen
 • Land hänvisar till Sverige
 • Tjänsteleverantör betyder varje fysisk eller juridisk person som behandlar datauppgifterna på företagets vägnar. Det hänvisar till tredjepartsföretag eller individer som är anställda av företaget för att underlätta tjänsten, för att tillhandahålla tjänsten på företagets vägnar, för att utföra tjänster relaterade till tjänsten eller för att hjälpa företaget att analysera hur tjänsten ska användas.

I enlighet med GDPR betraktas tjänsteleverantörer som databehandlare.

 • Tredjeparts sociala medietjänst hänvisar till alla webbplatser eller webbplatser för sociala nätverk där en användare kan logga in eller skapa ett konto för att använda tjänsten.
 • Personuppgifter är all information som avser en identifierad eller identifierbar person.

I enlighet med GDPR betyder personuppgifter all information som rör dig, såsom ett namn, ett identifieringsnummer, platsinformation, online-identifierare eller en eller flera faktorer specifika för den fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identiteten.

 • Cookies är små textfiler som placeras på din dator, mobila enhet eller annan enhet när du besöker en webbplats. De innehåller bland annat information om din webbhistorik på webbplatsen.
 • Användningsdata hänvisar till data som samlas in automatiskt, antingen genererat av användningen av tjänsten eller från själva tjänstens infrastruktur (till exempel hur länge en webbsida besöks).
 • Personuppgiftsansvarig, hänvisar i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen, GDPR, till företaget som den juridiska person som ensam eller tillsammans med andra bestämmer syften och medel för behandlingen av personuppgifter.

Insamling och användning av dina personuppgifter

Typer av insamlad data

Personuppgifter

När vi använder vår tjänst kan vi be dig att förse oss med viss personlig identifierbar information som kan användas för att kontakta eller identifiera dig. Personligt identifierbar information kan inkludera, men är inte begränsad till:

 • E-postadress
 • Förnamn och efternamn
 • Telefonnummer
 • Adress, delstat, provins, postnummer, ort
 • Användningsdata

Användningsdata

Användningsdata samlas in automatiskt när du använder tjänsten.

Användningsdata kan innehålla information såsom din enhets internetprotokolladress (t.ex. IP-adress), webbläsartyp, webbläsarversion, sidorna i vår tjänst som du besöker, tid och datum för ditt besök, den tid du spenderar på dessa sidor, unik enhetsidentifierare och andra diagnostiska data.

När du öppnar tjänsten med eller via en mobil enhet kan vi samla in viss information automatiskt, inklusive, men inte begränsat till, vilken typ av mobil enhet du använder, din mobila enhets unika ID, IP-adressen till din mobila enhet, din mobils operativsystem, vilken typ av mobilwebbläsare du använder, unika enhetsidentifierare och andra diagnostiska data.

Vi kan också samla in information som din webbläsare skickar när du besöker vår tjänst eller när du öppnar tjänsten med eller via en mobil enhet.

Spårningsteknik och cookies

Vi använder cookies och liknande spårningsteknik för att spåra aktiviteten på vår tjänst och lagra viss information. Spårningsteknik som används är fyrar, taggar och skript för att samla in och spåra information och för att förbättra och analysera vår tjänst.

Du kan instruera din webbläsare att vägra alla cookies eller för att ange när en cookie skickas.  Om du inte accepterar cookies kan du kanske inte använda vissa delar av vår tjänst.

Cookies kan vara “beständiga” eller “session”-cookies. Beständiga cookies finns kvar på din personliga dator eller mobila enhet när du går offline, medan sessioncookies raderas så snart du stänger din webbläsare.

Vi använder både beständiga och sessioncookies för de syften som anges nedan:

Nödvändiga/Viktiga cookies:

Typ: Sessioncookies

Administreras av: Oss

Syfte: Dessa cookies är viktiga för att förse dig med tjänster tillgängliga via webbplatsen och för att göra det möjligt för dig att använda några av dess funktioner. De hjälper till att autentisera användare och förhindra bedräglig användning av användarkonton. Utan dessa cookies kan de tjänster som du har bett om inte tillhandahållas, och vi använder bara dessa cookies för att tillhandahålla dig dessa tjänster.

Cookiespolicy/Meddelande om godkännandecookies:

Typ: Beständiga cookies

Administreras av: Oss

Syfte: Dessa cookies identifierar om användare har godkänt användningen av cookies på webbplatsen.

Funktionscookies:

Typ: Beständiga cookies

Administreras av: Oss

Syfte: Dessa cookies låter oss att komma ihåg val du gör när du använder webbplatsen, till exempel att komma ihåg dina inloggningsuppgifter eller språkinställningar. Syftet med dessa cookies är att ge dig en mer personlig upplevelse och att undvika att du måste ange dina preferenser varje gång du använder webbplatsen.

Besök vår Cookiespolicy för mer information om de cookies vi använder och dina val beträffande cookies.

Användning av dina personuppgifter

Företaget kan använda personuppgifter för följande ändamål:

 • För att tillhandahålla och underhålla vår tjänst, inklusive att övervaka användningen av vår tjänst.
 • För att hantera ditt konto: för att hantera din registrering som användare av tjänsten. De personuppgifter du tillhandahåller kan ge dig åtkomst till olika funktioner i tjänsten som är tillgängliga för dig som registrerad användare.
 • För genomförande av ett kontrakt: utveckling, efterlevnad och genomförande av köpeavtalet för de produkter, artiklar eller tjänster du har köpt eller av något annat avtal med oss ​​genom tjänsten.
 • För att kontakta dig: För att kontakta dig via e-post, telefonsamtal, SMS eller andra likvärdiga former av elektronisk kommunikation, såsom en mobilapps push-meddelanden om uppdateringar eller informativ kommunikation relaterad till funktionerna, produkterna eller avtalade tjänsterna, inklusive säkerhetsuppdateringar, när det är nödvändigt eller rimligt för deras genomförande.
 • För att förse dig med nyheter, specialerbjudanden och allmän information om andra varor, tjänster och evenemang som vi erbjuder som liknar de som du redan har köpt eller efterfrågat, såvida du inte har valt att inte ta emot sådan information.
 • För att hantera dina önskemål: Att behandla och hantera dina önskemål till oss.

Vi kan dela din personliga information i följande situationer:

 • Med tjänsteleverantörer: Vi kan dela din personliga information med tjänsteleverantörer för att övervaka och analysera användningen av vår tjänst, för att visa annonser för dig för att hjälpa till att stödja och underhålla vår tjänst, för att kontakta dig, för att annonsera på tredje parts webbplatser till dig efter att du besökt vår tjänst eller för betalningshantering.
 • För företagsöverföringar: Vi kan dela eller överföra din personliga information i samband med eller under förhandlingar om eventuell sammanslagning, försäljning av företagets tillgångar, finansiering eller förvärv av hela eller en del av vår verksamhet till ett annat företag.
 • Med dotterbolag: Vi kan dela din information med våra dotterbolag, i vilket fall vi kommer att kräva att dessa dotterbolag respekterar denna integritetspolicy. Dotterbolag inkluderar vårt moderbolag och andra dotterbolag, joint venture-partners eller andra företag som vi kontrollerar eller som står under gemensam kontroll med oss.
 • Med affärspartners: Vi kan dela din information med våra affärspartners för att erbjuda dig vissa produkter, tjänster eller kampanjer.
 • Med andra användare: när du delar personlig information eller på annat sätt interagerar i offentliga utrymmen med andra användare kan sådan information ses av alla användare och distribueras offentligt. Om du interagerar med andra användare eller registrerar dig via en social medietjänst från tredje part, kan dina kontakter på den tredje partens sociala medietjänst se ditt namn, profil, bilder och beskrivning av din aktivitet. På samma sätt kommer andra användare att kunna se beskrivningar av din aktivitet, kommunicera med dig och se din profil.

Lagring av dina personuppgifter

Företaget kommer att lagra dina personuppgifter så länge som är nödvändigt för de ändamål som anges i denna integritetspolicy. Vi kommer att behålla och använda dina personuppgifter i den utsträckning som är nödvändig för att följa våra juridiska skyldigheter (till exempel om vi är skyldiga att behålla dina uppgifter för att följa gällande lagar), lösa tvister och genomdriva våra juridiska avtal och policyer.

Företaget kommer också att behålla användningsdata för intern analys. Användningsdata lagras i allmänhet under en kortare tidsperiod, förutom när dessa uppgifter används för att stärka säkerheten eller för att förbättra funktionerna i vår tjänst, eller om vi enligt lag är skyldiga att behålla dessa uppgifter under längre tidsperioder.

Överföring av dina personuppgifter

Din information, inklusive personuppgifter, behandlas på företagets olika kontor och på andra platser där de parter som är involverade i behandlingen finns. Det betyder att denna information kan överföras till – och underhållas på – datorer som ligger utanför din delstat, provins, land eller annan statlig jurisdiktion där dataskyddslagarna kan skilja sig från dem i din jurisdiktion.

Ditt samtycke till denna integritetspolicy följt av ditt inlämnande av sådan information representerar ditt samtycke till den överföringen.

Företaget kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna integritetspolicy och att ingen överföring av dina personuppgifter sker till en organisation eller ett land såvida det inte finns tillräckliga kontroller på plats, däribland säkerheten för dina personuppgifter och annan personlig information.

Utlämnande av dina personuppgifter

Affärstransaktioner

Dina personuppgifter kan överföras om företaget är involverat i en sammanslagning, ett förvärv eller försäljning av tillgångar. Vi kommer att meddela dig innan dina personuppgifter överförs och omfattas av en annan integritetspolicy.

Brottsbekämpning

Under vissa omständigheter kan företaget vara skyldigt att lämna ut dina personuppgifter om det krävs enligt lag eller som svar på giltiga förfrågningar från offentliga myndigheter (t.ex. en domstol eller en myndighet).

Andra lagkrav

Företaget kan avslöja dina personuppgifter i god tro att en sådan åtgärd är nödvändig för att:

 • Uppfylla en juridisk skyldighet
 • Skydda och försvara företagets rättigheter eller egendom
 • Förhindra eller undersöka eventuella felaktigheter i samband med tjänsten
 • Skydda den personliga säkerheten för användare av tjänsten eller allmänheten
 • Skydda mot juridiskt ansvar

Säkerhet för dina personuppgifter

Säkerheten för dina personuppgifter är viktig för oss, men kom ihåg att ingen metod för överföring via internet eller någon metod för elektronisk lagring är 100 % säker. Vi strävar efter att använda kommersiellt godtagbara medel för att skydda dina personuppgifter, men vi kan inte garantera att de är absoluta säkra.

GDPR-sekretess

Rättslig grund för behandling av personuppgifter enligt GDPR

Vi kan behandla personuppgifter under följande villkor:

 • Samtycke: Du har gett ditt samtycke till behandling av personuppgifter för ett eller flera specifika ändamål.
 • Utförande av ett avtal: Tillhandahållande av personuppgifter är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig och/eller för eventuella förpliktelser rörande detta.
 • Lagliga skyldigheter: Behandling av personuppgifter är nödvändig för att följa en rättslig skyldighet som företaget är föremål för.
 • Vitala intressen: Behandling av personuppgifter är nödvändig för att skydda dina vitala intressen eller för en annan fysisk person.
 • Allmänna intressen: Behandling av personuppgifter är relaterad till en uppgift som utförs i allmänhetens intresse eller i utövandet av officiell auktoritet som företaget har.
 • Berättigade intressen: Behandling av personuppgifter är nödvändig för de berättigade intressen som företaget eftersträvar.

I vilket fall som helst kommer företaget gärna att hjälpa till att klargöra den specifika rättsliga grund som gäller för behandlingen, och i synnerhet om tillhandahållandet av personuppgifter är ett lagstadgat eller avtalsmässigt krav, eller ett krav som krävs för att ingå ett avtal.

Dina rättigheter enligt GDPR

Företaget förbinder sig att respektera integriteten för dina personuppgifter och garantera att du kan utöva dina rättigheter.

Du har rätt enligt denna integritetspolicy och enligt lag om du befinner dig inom EU att:

 • Begära åtkomst till dina personuppgifter. Rätten att få åtkomst till, uppdatera eller radera den information vi har om dig. När det är möjligt kan du komma åt, uppdatera eller begära radering av dina personuppgifter direkt i avsnittet för dina kontoinställningar. Kontakta oss om du inte kan utföra dessa åtgärder själv så hjälper vi dig. Du kan också få en kopia av de personuppgifter vi har om dig.
 • Begära korrigering av de personuppgifter som vi har om dig. Du har rätt att korrigera eventuell ofullständig eller felaktig information som vi har om dig.
 • Invändning mot behandling av dina personuppgifter. Denna rättighet finns där vi förlitar oss på ett legitimt intresse som den rättsliga grunden för vår behandling och det finns något om din speciella situation som gör att du vill motsätta oss vår behandling av dina personuppgifter på denna grund. Du har också rätt att invända om vi behandlar dina personuppgifter för direkta marknadsföringsändamål.
 • Begära radering av dina personuppgifter. Du har rätt att be oss radera eller ta bort personuppgifter när det inte finns någon god anledning för oss att fortsätta behandlingen.
 • Begära överföring till dina personuppgifter. Vi kommer att tillhandahålla dina personuppgifter till dig eller till en tredje part som du har valt i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format. Observera att denna rättighet endast gäller automatiserad information som du ursprungligen gav oss tillstånd att använda eller där vi använde informationen för att utföra ett avtal med dig.
 • Återkalla ditt samtycke: Du har rätt att återkalla ditt samtycke till att använda dina personuppgifter. Om du återkallar ditt samtycke kanske vi inte kan ge dig åtkomst till vissa specifika funktioner i tjänsten.

Utöva dina GDPR-dataskyddsrättigheter

Genom att kontakta oss kan du utöva dina rättigheter till åtkomst, rättelse, annullering och motstånd. Observera att vi kan be dig att verifiera din identitet innan du svarar på sådana förfrågningar. Om du gör en begäran kommer vi att göra vårt bästa för att svara dig så snart som möjligt.

Du har rätt att klaga till en dataskyddsmyndighet om vår insamling och användning av dina personuppgifter. För mer information, kontakta din lokala dataskyddsmyndighet inom EES om du befinner dig inom det Europeiska samarbetsområdet (EES).

Ändringar i denna integritetspolicy

Vi kan uppdatera vår integritetspolicy från tid till annan. Vi kommer att meddela dig om ändringar genom att lägga upp den nya integritetspolicyn på den här sidan.

Vi kommer att meddela dig via e-post och/eller ett meddelande om vår tjänst innan ändringen träder i kraft och uppdaterar datumet “Senast uppdaterad” högst upp i denna integritetspolicy.

Du rekommenderas att regelbundet granska denna integritetspolicy för eventuella ändringar. Ändringar av denna integritetspolicy gäller när de publiceras på den här sidan.

Kontakta oss

Om du har några frågor om denna integritetspolicy kan du kontakta oss via e-post: info@cerub.org

Senast uppdaterad: 15 juni 2021