CERUB-märkning för produkter

Märkning för produkter av hållbart återvunnet däckmaterial

CERUB-märkningen visar att produkten innehåller återvunnet däckmaterial från certifierade källor. CERUB-märkningen garanterar att det använda materialet samlas in, produceras och levereras på ett ansvarsfullt sätt. Märkta material kan framgångsrikt spåras tillbaka till källan. Märkningen visar att ditt företag bryr sig om miljön och att ni använder hållbart återvunnet material i era produkter.

Vad kan märkningen användas för?

Märkningsinnehavare är stolta producenter av ansvarsfulla produkter med hjälp av cirkulär ekonomi. Märkningen stöder upphandlingsprocessen och visar att företaget strävar efter hållbar utveckling. För att erhålla märkningen måste företaget verifiera efterlevnaden av CERUB:s Chain of Custody. Användningen av märkningen baseras på ackrediterad tredjepartsverifiering.

Vi lanserar märkningen och Chain of Custody under 2021. Kontakta oss för mer information!